Filarem naszej działalności są szkolenia on-line.


Zarządzanie projektami to obszerna dziedzina, dlatego podzieliśmy ofertę na IV etapy i całość nazwaliśmy MARATONEM. Jednocześnie dając Tobie możliwość uczestnictwa tylko w wybranych warsztatach on-line.


Na każdym z nich poznasz szereg zagadnień. Wszystkie z nich są niezbędne, abyś mógł rozpocząć

i rozwijać swoją karierę w zarządzaniu projektami!


Zarządzanie projektami dostarcza wiele satysfakcji.


My pozwolimy Ci ją osiągnąć!

Q Seminarium
 

Warsztaty - dystans I

Początek Twojej przygody z zarządzaniem projektami to zaznajomienie z podstawowymi pojęciami. Poznasz etapy projektowe, dowiesz się czym, jest ryzyko projektowe. Zdobędziesz również wiedzę dotyczącą kwestii prawnych i finansowych. Dowiesz się, jakie narzędzia informatyczne są pomocne w zarządzaniu projektami. Zapoznasz się również z najbardziej cenionymi metodykami: Agile, SCRUM, łańcuch krytyczny (CCPM), czy waterfall.

Spotkanie animatorów
Zespół Meeting
Elastyczne planowanie płatności

Wstęp do Zarządzania Projektami

warsztat on-line 23.01.2020

Początek Twojej przygody z zarządzaniem projektami to zaznajomienie z podstawowymi pojęciami. Poznasz etapy projektowe, dowiesz się czym, jest ryzyko projektowe. Zdobędziesz również wiedzę dotyczącą kwestii prawnych i finansowych. Dowiesz się, jakie narzędzia informatyczne są pomocne w zarządzaniu projektami. Zapoznasz się również z najbardziej cenionymi metodykami: Agile, SCRUM, łańcuch krytyczny (CCPM), czy waterfall.

Inicjowanie, definiowanie. Interesariusze projektu.

warsztat on-line 27.02.2020

Rozwiń swój biznes. Pierwszy etap każdego projektu to tzw. definiowanie. Pozwala na określenie zakresu prac. To bardzo ważny etap, który ma ogromny wpływ na dalsze prowadzenie projektu. Początek projektu oznacza również, że musisz zadać sobie pytania: Z kim i w jakim stopniu będziesz współpracować? 

Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji.

warsztat on-line 20.03.2020

Osiągnij swoje cele. Zarządzanie projektami to konkretne procesy. Każdy z nich spełnia określoną funkcję. Pozwala również znaleźć odpowiedzi na pytania, które przyspieszą prace projektowe. Wszystko po to, aby przybliżyć Cię do celu projektowego.

 

Warsztaty - dystans II

Zarządzanie projektami cechuje duża różnorodność. To prawdziwe wyzwanie, a jednocześnie okazja
do ciągłego rozwoju osobistego. Swoją ofertę kierujemy do małych i średnich firm, a także do osób indywidualnych.

Analizując numery

Finanse w projektach.

warsztat on-line 27.04.2020

Zarządzanie finansami jest wpisane w każdy projekt. Opanowanie tego zagadnienia pozwoli Ci zdobyć wiedzę dotyczącą estymacji kosztów. Budżet to kluczowe pojęcie, które determinuje założone cele. Pozwala również kontrolować prace projektowe na poszczególnych etapach.

Zmień

Zarządzanie zmianą

warsztat on-line 29.05.2020

To ważny i nieodłączny element zarządzania projektami. Zarządzanie zmianą oznacza wejście w zmieniający się zakres projektu. Zmiany mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, chociażby zmieniającymi się wymaganiami klienta.

 

Warsztaty - dystans III

Nasze doświadczenie i pasja do zarządzania projektami sprawiają,

że możemy Ci pomóc:

- stać się lepszym managerem,

- wykorzystać wiedzę w praktyce,

- odkryć najlepsze praktyki zarządzania projektami,

- usprawnić procesy w Twojej firmie,

- wdrożyć skuteczne metody

zarządzania do Twojego biznesu.

Wykres inwestycyjny
Image by Bonneval Sebastien
Dyskusja zespół

Ryzyko projektowe

warsztat on-line 19.06.2020

Zarządzanie projektem to wieloetapowy i złożony proces obarczony ryzykiem. Może być ono wywołane zarówno przyczynami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Niezależnie od tego identyfikacja
i ocena ryzyka pozwolą zapobiec sytuacjom kryzysowym w projekcie.

Metodyki projektowe

warsztat on-line 24.07.2020

Rozpoczęcie zarządzania projektem wiąże się z wyborem odpowiedniej metodyki projektowej. Powinna być dopasowana do specyfiki projektu po to, aby cały proces stał się łatwiejszy. Poznasz najsłynniejsze
i najbardziej cenione przez praktyków zarządzania projektami metody takie jak:
Agile
SCRUM
Łańcuch krytyczny (CCPM)
PRINCE2

Komunikacja i zarządzanie zespołem.

warsztat on-line 28.08.2020

Rola komunikacji w zarządzaniu projektami jest nieoceniona. Złożoność projektu oraz liczba kanałów komunikacji sprawiają, że zarządzanie komunikacją w projekcie staje się wyzwaniem. Płynny przepływ informacji jest jednym z czynników decydującym
o sukcesie przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno komunikacji wewnątrz zespołu projektowego, jak i z klientem. Zdefiniowanie oczekiwań i przekazywanie na bieżąco informacji na linii klient - menedżer projektu leży u podstaw efektywnego zarządzania
projektami.

 

Warsztaty - dystans IV

Wszystko po to, abyś mógł efektywnie prowadzić swój biznes. Oznacza to oszczędność czasu

i zasobów organizacji. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią metodę zarządzania projektami i narzędzia

IT. W ten sposób sprawniej zrealizujesz zadania. A tym samym osiągniesz założone cele.

Hand on Laptop

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami.

warsztat on-line 25.09.2020

Pomogą Ci podnieść jakość pracy jednocześnie ją ułatwiając. Do najpopularniejszych narzędzi zaliczają się: MS Project, Trello, Microsoft Teams, Tablice Kanban.

Podpisanie kontraktu papieru

Zagadnienia prawne

warsztat on-line 23.10.2020

Zarządzanie projektami nie funkcjonuje w próżni, dlatego musisz zwrócić uwagę na aspekty prawne zarządzania projektami.
Z zagadnieniami prawnymi spotkasz się na różnych etapach projektu. Mogą one dotyczyć różnego rodzaju umów w projekcie, np. umów podwykonawczych czy umów o zachowaniu poufności, ale też ochrony danych osobowych czy procedur pozyskania zasobów. Znajomość prawa pozwoli Ci uchronić się przed niekorzystnymi warunkami, które mogą narazić Twój projekt na straty.

Znak drogowy

What next?

warsztat on-line 20.11.2020

Podsumowanie projektu jest dobrą okazją do retrospektywy - spotkania z klientem służącego ocenie zakończonego przedsięwzięcia. Oznacza to omówienie słabych i mocnych stron projektu. W tym momencie wychodzimy również z propozycją usługi stałego wsparcia dla stworzonego rozwiązania. To dobry moment na rozmowę z klientem w celu zaplanowania i omówienia innych ewentualnych projektów oraz rozwoju stworzonego dla nich rozwiązania.